Algemene Voorwaarden  Sieradencollectie “Niki”

 

Artikel 1 - Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

 

Artikel 2 - Prijzen

2.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 

Artikel 3 - Verzendkosten & orderkosten

3.1 Voor verzending van de sieraden en/of onderdelen in Nederland wordt € 6,95 in rekening gebracht indien het totaalbedrag van de order onder de € 75,- ligt en verzonden wordt als pakket. Indien uw bestelling in een enveloppe past, passen wij de verzendkosten in uw voordeel aan op basis van de TPG-post tarieven. Bestellingen boven de € 75,= worden porto-vrij verzonden.

3.2  Sieradencollectie “Niki” geeft als service; mocht een artikel niet voldoen aan uw verwachtingen, kunt u deze retourneren en zoeken wij een passende oplossing. Deze bestaat uit het leveren van een goed alternatief of u krijgt uw geld terug.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1  Bij uw bestelling ontvangt u een factuur die u binnen 2 weken dient te betalen. Uw betaling kunt u overmaken naar ons ABN/AMRO rekeningnummer: NL 90 ABNA 05 22 18 14 65 t.n.v. Sieradencollectie “Niki” te Oosterbeek o.v.v. uw factuurnummer.

4.2   Met IDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.3  U natuurlijk ook uw betaling op de normale manier overboeken naar ons ABN/AMRO rekeningnummer 52 21 81 465 ten name van Sieradencollectie “Niki” te Oosterbeek.

 

Artikel 5 - Levering

5.1  De bestelde artikelen worden in de regel binnen 2 werkdagen bezorgd. 

5.2   Sieradencollectie “Niki” verpakt de sieraden in een stevige verpakking. Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Sieradencollectie “Niki” uw bestelling in een enveloppe of pakket.

5.3 De verzending wordt per email aan u bevestigd.

5.4 Sieradencollectie “Niki” streeft er naar om alle sieraden uit voorraad te leveren. Mocht het echter voorkomen dat een sieraad tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd.

 

Artikel 6 - Retourneren & ruilen

6.1  U heeft een periode van zeven werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren met uitzondering van oor mode die om hygiënische redenen niet zal worden geaccepteerd.

6.2  U dient binnen 24 uur na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen en deze artikel(en) binnen 8 dagen onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Sieradencollectie “Niki” het aankoopbedrag binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

Artikel 7 - Garantie

7.1 De garantiebepaling is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (excl. verzendkosten).

7.2  De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Sieradencollectie “Niki”.

7.3  Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour of een nieuw artikel. Mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad uit de collectie van Sieradencollectie “Niki” naar keuze.

7.4  Bij gebruikmaking van deze garantie dient altijd vooraf aan de  retourzending contact te worden opgenomen met niki@nikisier.nl met daarin uw verzoek om reparatie of omruiling met opgaven van de defecten. Vermeld uw klantnummer, ordernummer, naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1  De inhoud van de webshop en overige uitingen van Sieradencollectie “Niki”  zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Sieradencollectie “Niki” kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Sieradencollectie “Niki” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.2  Sieradencollectie “Niki” is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8.3  Sieradencollectie “Niki” beeldt de sieraden omwille van de zichtbaarheid op uw beeldscherm niet op werkelijke grootte af. De werkelijke afmetingen van de sieraden worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven in de omschrijving bij het betreffende sieraad. Sieradencollectie “Niki” is niet aansprakelijk voor afmeting-verschillen tussen de foto's en het werkelijke sieraad noch voor meetfouten in de opgegeven omschrijving.

 

Artikel 9 - Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft  Sieradencollectie “Niki” in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Sieradencollectie “Niki” gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2  Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Sieradencollectie “Niki”, Vogelweg 16, 6862 GH  Oosterbeek.

11.3  Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.